Studieaktivitetsmodel

Blandt professionshøjskolerne bruges en fælles studieaktivitetsmodel. Modellens fire kategorier viser den helhed i aktiviteter, der er i en professions- eller erhvervsrettet uddannelse. Dette gælder både for det enkelte modul/semester og for hele uddannelsesforløbet.

Der er tre formål med studieaktivitetsmodellen:

1) Modellen skal bruges til at synliggøre, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse.
2) Modellen synliggør, at en professions- og erhvervsrettet uddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter.
3) Modellen danner grundlag for kommunikation og forventningsafstemning mellem studerende og undervisere i forhold til studieintensitet og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter.

Læs vejledning for undervisere og uddannelsesledere
Læs vejledning for studerende

Nedenfor udfylder uddannelsen timetal eller procentdele for hver af de fire kategorier, og det er muligt at uddybe indholdet i hver af kategorierne.

Derefter kan modellen tages med til dialog med og orientering til de studerende. Det er muligt at danne en PDF- eller billedfil af den udfyldte model, som kan bruges i PowerPoints, i studieordninger, på itslearning eller i andre sammenhænge.

Press here for english version

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Torben Kastrup

Specialkonsulent

M: 31 60 02 30

E: tok@dkprof.dk